Dla chwili obecnej charakterystyczne jest to, że umysły przeciętne i banalne, wiedząc o swej przeciętności i banalności, mają czelność domagać się prawa do bycia przecięmymi i banalnymi i do narzucania tych cech wszystkim innym .

Jose Ortega y Gasset
Bunt mas, 1929