Czas to tylko strumień, w którym łowię ryby.

Henry David Thoreau